• ۰٣١٣٢٢۰ ٥٦٤٥

طرح داچ

داچ (دانش آموخته چیره دست)

امروز با توجه به تغییرات سریع تکنولوژی و متحول شدن صنعت توليد نرم افزار از يک سو و فاصله معني دار افراد جوياي کار از جمله دانشجويان و فارغ التحصيلان با اين نياز، باعث ايجاد خلاء در بازار کار از نيروهاي متخصص و توانمند شده است. طرح داچ (دانش‌آموخته چيره دست ) با رويكرد پوشش و رفع اين نياز جامعه تدوين شده است.

اهداف طرح

 

image012.png

عناصر طرح

 

 

 

 

مراحل اجرایی طرح جهت مخاطب

 

 

شرایط ورود در دوره

-  توانمندی پایه در کار با رایانه و نرم افزار های عمومي

توانمندی پایه در موضوعات عمومی

                     - انگیزه مناسب برای طی کامل دوره و همکاری با شرکت هاي باني

 

موضوع آموزش‌ها

نکته : آموزش ها کاملا وابسته به نیاز شرکت می‌باشد و موضوعات اعلام شده در زیر به صورت مثال قید شده است.

 

 

 

دامنه طرح

دامنه طرح وابسته به توافق های انجام شده با شرکت ها می‌باشد. موارد ذکر شده در زیر تا به حال هماهنگ شده است.

 

 

شرایط به کار گیری توسط شرکت های طرف توافق

توانایی کار تیمی

توانایی ماموریت کوتاه مدت رفتن(درون شهری و برون شهري)

مشتری مداری و تعامل با مشتری

رازداری، صداقت و امانت‌داری 

احراز توانمندی فنی مطابق سیلابس‌های ارايه شده

تعهد و تضمین برای حضور در مدت مورد توافق با شرکت

حوزه های کاری کارشناسان

حوزه های کاری کارشناسان برتر معرفی شده به شرکت ها به صورت زیر خواهند بود :

 

 

image012.png

افزودن ديدگاه