• ۰٣١٣٢٢۰ ٥٦٤٥

آموزش هاي حضوري برخط (Online)

با توجه به شرايط حال حاضر جامعه و تسريع در آموزش ها با رويكرد غير حضوري به جهت ايجاد تسهيلات لازم و ضروري براي تداوم آموزش به علاقه مندان و همراهان 30 ساله مركز آموزش سازمان فاوا،  سامانه جديد خود را براي آموزش هاي غير حضوري يا آموزش هاي الكترونيكي را به دو صورت تدارك ديده است : 

1- گروه اول آموزش ها به صورت مدرس بر خط (ONline  ) همزمان به مخاطبين آموزش ارايه ميكند. اين نمونه آموزش كاملا مشابه كلاس هاي حضوري است با اين تفاوت كه رايانه مدرس و دانشبر واسطه اين ارتباط هستند. مركز تلاش كرده است كه اين نمونه آموزش ها از نظر كيفي و روش اجرا مشابه دوره هاي حضوري باشد تا مخاطبين مشابه قبل بيشترين استفاده را ببرند. 

2- گروه دوم آموزش هاي غير حضوري Offline است كه محتواي مناسب آمزوش از قبل توسط مدرسين باسابقه مركز آموزش مهيا شده است و جهت استفاده از مخاطبين محترم در سايت "شهر يادگيرنده" قرار گرفته است. در تهيه اي سامانه تلاش شده است از جديدترين امكنات استفاده شود تا بهترين قابليت ها به دانشبران ارايه گردد. از جمله اين قابليت ها ، امكان ارتباط مستقيم بين مخاطب و مدرس ، اممكان دريافت تمرين هاي اضافي از مدرس براي انجام و يا اجراي پروژه هاي معرفي شده مدرس براي درك بهتر موضوعات درسي و ارايه آن به مدرس ميباشد. در صورت درخواست دانشبر امكان برگزاري كلاس هاي رفع اشكال، تحويل حضوري پروژه ، و سپس صدور مدرك براي وي امكان پذير مي‌باشد.  

در سامانه LCITY.IR با توجه به حضور سازمان هاي تخصصي شهر وكشور به عنوان مراجع تاييد محتواهاي قرار گرفته در سايت شهريادگيرنده كمك به افزايش دقت و كيفيت محتوا ها به صورت ويژه شده است تا بتواند اطمينان مخاطبين به مركزآموزش سازمان فاوا را مطابق قبل براي آموزش هاي حضوري را جلب نمايد. 

براي استفاده از امكانات آن سايت ميتوانيد  به ادرس LCITY.IR‌ مراجعه نماييد. 

قابل ذكر است كه در ارايه اين خدمت از چندين شركت دانش بنيان و استارت اپ به عنوان همكار استفاده شده است. 

افزودن ديدگاه