• ۰٣١٣٢٢۰ ٥٦٤٥

ايجاد كليپ هاي حرفه اي براي شبكه هاي اجتماعي

ايجاد كليپ هاي حرفه اي براي شبكه هاي اجتماعي

امروز معمولا براي ايجاد محتوا براي شبكه هاي اجتماعي و اينترنت به ميزان زيادي به تصاوير و كليپ هاي تصويري نياز داريم. براي اين موضوع هم از نرم افزار هاي متعددي بايد استفاده كنيم تا يك ويديو كوچك آماده كنيم. اما چكونه و در كمترين زمان ممكن با استفاده از ابزارهايي مناسب اين نيازمندي را رفع نماييم؟ 

در اين دوره ما به كمك ابزارهاي ساده اي مانند PhotoShop،Illustrator،InDisign و Aftereafect در مدت محدودي اين قابليت را در شما ايجاد ميكنيم.