لطفا منتظر بمانيد ، صفحه در حال بارگذاري مي باشد.

  • ۰٣١٣٢٢۰ ٥٦٤٥

E-LEARNING

آموزش الكترونيكي

  • ويژه شهرداري هاي استان اصفهان

معماري

مجموعه نرم افزارهاي معماري

شهروند الکترونیکی
آزمون مهارت های هفت گانه ویژه پرسنل محترم شهرداری های استان اصفهان
دوره های الکترونیکی
طرح داچ

تخفيف

جديدترين دوره ها

2,630,000 ريال
4,480,000 ريال
4,380,000 ريال

پيشنهاد

2,630,000 ريال
4,480,000 ريال
4,380,000 ريال
3,530,000 ريال

همكاران و شركا

پایگاه اطلاع رسانی خبری
استانداری اصفهان
سازمان فاوا شهرداری اصفهان
شهرداری اصفهان